Адрес за кореспонденция:

ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – Варна
адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 27, Младежки дом “Орбита”, ет. 1

Телефон: +359 52 988 933

e-mail: info-400059@edu.mon.bg; cko_varna@abv.bg

facebook: https://www.facebook.com/CKOVarna

Работно време:
• понеделник – петък – 8:00 – 16:30
• събота – неделя – почивни дни

Приемно време на директор:
вторник от 09.00 до 10.00 часа
четвъртък от 14.00 до 15.00 часа