ЦПЛР-ЦКО-Варна е общински център и всички услуги, които предлага са безплатни за ученици, родители и педагози.

Kариерните консултанти от Център за кариерно ориентиране във Варна провеждат индивидуално консултиране с ученици, родители, след предварително записване на адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 27, Младежки дом.
Ще ни намерите на тел.: 052 988 933
e-mail: cko_varna@abv.bg,
или като ни пишете във facebookhttps://www.facebook.com/CKOVarna

ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИТЕ И ПРОФИЛИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Варна 2021

За поредна година Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране – Варна (ЦПЛР-ЦКО) със съдействието на Община Варна организира „Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование“.
В условията на извънредна епидемична обстановка тя се провежда виртуално.

Отговори на най-често задаваните въпроси, касаещи кандидатстването след 7 клас:

Профилираните, професионални гимназии, средните училища за учебната 2021-2022 г. всички училища от града представят с кратки презентации и видеа актуална информация за условията на кандидатстване, прием и обучение на специално създадената за целта фейсбук страница „Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование“.

Всичко ще може да следите и на facebook страницата на ЦПЛР-ЦКО-Варна: https://www.facebook.com/CKOVarna, и на сайта на ЦПЛР-ЦКО-Варна – www.cko-varna.bg.

ВИРТУАЛЕН ФОРУМ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВАРНА 2021

За първа година Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране – Варна (ЦПЛР-ЦКО) със съдействието на Община Варна организира „Виртуален форум „Висше образование във Варна 2021“.
В условията на извънредна епидемична обстановка Форумът се провежда виртуално.
Всички висши училища от града представят с кратки презентации и видеа актуална информация за условията на кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завъшване на висше образование.
Презентациите и видеата ще можете  да гледате на специално създадената за целта фейсбук страница „Виртуален форум „Висше образование във Варна 2021“  – https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-2021-103235541811755
и на сайта на ЦПЛР–ЦКО – https://cko-varna

ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИИТЕ И ПРОФИЛИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВАРНА 2020

Професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища от гр. Варна и областта представят с кратки презентации и видеа, професиите и профилите, включени в техните учебни планове за учебната 2020/2021 година.
Презентациите и видеата можете да видите на фейсбук страницата „Виртуална панорамата на професиите и профилите в средното образование – Варна“.

и тук на сайта на ЦПЛР – ЦКО – Варна, като последвате линка – https://drive.google.com/open?id=1IpHrdh1yQqtNS64o5H-puC789l_YqXEc

АКО:

• сте ученик (или негов родител), на който:
• му предстои да избере как и къде да продължи образованието си;
• му предстои да завърши и иска да се ориентира професионално;
• иска да се запознае с ефективни начини за търсене на работа или стаж.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС В ЦПЛР-ЦКО-ВАРНА

• за да Ви подкрепим в процеса на избиране на подходящи за Вас образование или кариерен път,
• да Ви помогнем за идентифициране на интересите, нагласите, възможностите и потребностите Ви с цел максимално използване на Вашия потенциал;
• за да Ви дадем ценни насоки за професионално и кариерно ориентиране.

КЪДЕ:

ЦПЛР-ЦКО-ВАРНА,
гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 27, МЛАДЕЖКИ ДОМ “ОРБИТА” Варна, ет. 1
гр. Варна, III ОУ „Ангел Кънчев“, стая 415

тел. за връзка: 052 988 933, е-mail: cko_varna@abv.bg,
www.cko-varna.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!