Годишен план на дейностите в ЦПЛР-ЦКО-Варна 2018/2019 Годишен план 2018/2019

Стратегия за развитие на ЦПЛР-ЦКО-Варна 2018 – 2021 Стратегия 2018 – 2021

Етичен кодекс ЦПЛР-ЦКО-Варна Етичен кодекс

План за сигурност при противодействие на тероризма План за сигурност

Бюджет държавна дейност 2018

Бюджет дофинансиране 2018

Бюджет 2019

Касов отчет 31.03.2018

Касов отчет 30.06.2018

Касов отчет 30.09.2018

Касов отчет 31.12.2018

Касов отчет 31.03.2019

Касов отчет 30.06.2019

Касов отчет 30.09.2019