План за сигурност при противодействие на тероризма

2023

2022

2021

2020

2019

Бюджет 2019

Касов отчет 31.03.2019

Касов отчет 30.06.2019

Касов отчет 30.09.2019

2018

Стратегия за развитие на ЦПЛР-ЦКО-Варна 2018 – 2021

Годишен план на дейностите в ЦПЛР-ЦКО-Варна 2018/2019

Бюджет държавна дейност 2018

Бюджет дофинансиране 2018

Касов отчет 31.03.2018

Касов отчет 30.06.2018

Касов отчет 30.09.2018

Касов отчет 31.12.2018