ЦПЛР-ЦКО-Варна е общински център и всички услуги, които предлага са безплатни за ученици, родители и педагози.

КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО

Заради новите информационни технологии ще изчезнат много професии,
 но и ще се появят нови, някои от тях още през тази година.
Този процес се развива с изключителни темпове.
Готови ли сме за него?

Кариери на бъдещето – презентация https://www.youtube.com/watch?v=mUAAT1oNc4E&fbclid=IwAR23zAAY-zr4bdcLWFmNsOi6LG8XN8YuTA1W9Lyv2GqGdZttI2svHHGOiqA

Кариери на бъдещето – филм https://www.youtube.com/watch?v=99lVYHqmNyM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lPU3pTLIVMYflSZlGZBt7RfU–rtERNwacHdaa8QgpgHlXsNaVwIPbTc

КАРИЕРЕН ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Как да изберете своята посока и как да не губите вдъхновение в работата, с която ще се занимавате?

КАРИЕРЕН ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО : https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQnJQMmJgMX3J8GbArkRSqYSlaQMLoJwvcdIP3wnx4uhw7bStxUtMtIrXN7fyD4YC8SwCj0AXcueO9-/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

orientirane.mon.bg

Уважаеми ученици!

Предстои ли Ви да кандидатствате във висши училища и да изберете посока за своята бъдеща професионална реализация.

Предлагаме Ви да попълните тест, който ще Ви даде насока в кое професионално направление е удачно да се развивате спрямо своите желания, интереси, способности и предпочитания.

При коректно попълнени тестове веднага получавате личен доклад с резултатите от изследване на Вашата професионална насоченост. Според резултатите от доклада имате възможност за връзка с висшите училища, в които се изучават професиите и профилите по области и общини.

Кариерните консултанти от ЦПЛР-ЦКО-Варна могат да Ви окажат пълно съдействие, както при анализа на резултатите от част I, така и да Ви информират за резултата от част II по време на индивидуална консултация.

Моля, след като попълните въпросника да запишете номера на доклада и да го изпратите заедно с името си, класа и училището, в което учите на e-mail: cko_varna@abv.bg, за да може кариерните консултанти да Ви помогнат в избора на специалност при продължаване на образованието Ви във висши училища!

ДИАГНОСТИКА НА ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ

Когато младите хора са в процес на избор на професия, често не могат да вземат решение за своето бъдещо образование или професия, като причините могат да бъдат различни. В такива случаи е подходящо да бъде определено текущото състояние на процеса на избор на професия. Предлагаме на Вашето внимание кратък Въпросник, който е свързан с подготовката Ви за избор на професия към момента на попълването му. http://cko-varna.bg/wp-content/uploads/2020/03/ДИАГНОСТИКА-на-избора-на-професия.pdf

Кариерните консултанти могат да подпомогнат избора Ви на специалност при продължаване на образованието Ви във висши училища!
Ще ни намерите на e-mail: cko_varna@abv.bg,
или като ни пишете във facebookhttps://www.facebook.com/CKOVarna

ЧЕК ЛИСТА НА ИНТЕРЕСИТЕ

Този въпросник е полезен за тези от Вас, които не разполагат с явно изразен интерес към определена работа, или за тези, чиито познания за много видове работа и дейности в различните професионални области са ограничени: http://cko-varna.bg/wp-content/uploads/2020/03/ЧЕК-ЛИСТА-НА-ИНТЕРЕСИТЕ.pdf

Кариерните консултанти могат да подпомогнат избора Ви!

Ще ни намерите на e-mail: cko_varna@abv.bg,
или като ни пишете във facebookhttps://www.facebook.com/CKOVarna

СТИЛ НА ПОЗНАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Учението е основната трудова дейност за младите хора и основна кариерна способност в контекста на учене през целия живот. Предлагаме Ви Въпросник “Стил на познавателна дейност”, който помага да се следи и самоконтролира познавателното развитие като предпочитания и умения за работа с информацията, организиране на личната работна среда и време в краткосрочна и дългосрочна перспектива: http://cko-varna.bg/wp-content/uploads/2020/03/Стил-на-познавателна-дейност.pdf

РАЗБЕРИ КАКЪВ ТИП ЛИЧНОСТ СИ

Разбери какъв тип личност си и в коя професия вероятно ще си най-добър!
Впечатляват ли те хора, които имат едни и същи умения като теб? Да? Това е нормално. 
Разбери защо с този безплатен тест: http://proorientirane.com/john-holland-code-career-test-karierno-orientirane/?fbclid=IwAR3LTN1Bo7F9Lf6eecGNms_PIBnJiq2D2UtCPRqsfXyzHBkEDSRVOdnFLEY