Масови прояви и публични изяви

ЦПЛР-ЦКО-Варна организира и участва в множество форуми, отворени врати, професиографски екскурзии и др. масови прояви и публични изяви, на които учениците от гр. Варна и областта имат възможност да се информират за същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване, състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост, личностните изисквания за професионална пригодност, възможностите за професионално обучение и повишаване на квалификационното ниво, възможностите, които предлага висшето образование в България, обучаващите институции и формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите и т. н.