Екип

Дияна Янева – директор
Марийка Михалева – гл. счетоводител
Анелия Братинова – кариерен консултант
Ваня Семова – кариерен консултант
Добрина Тодорова – кариерен консултант
Мария Младенова – кариерен консултант
Кристина Христова – кариерен консултант

Кариерните консултанти са квалифицирани и сертифицирани по международна програма Global Career Development Facilitator (GCDF).