Екип

В ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – Варна работят 6 кариерни консултанта, квалифицирани и сертифицирани по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF).

Те работят по програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една към друга образователна степен и/или от образованието към пазара на труда на учениците от І до ХІІ клас.

Освен с ученици кариерните консултанти оказват методическа подкрепа и подпомагат работата на педагогическите съветници и учителите в училищата от Варна и областта при кариерното ориентиране на учениците.