ЦПЛР-ЦКО-Варна е общински център и всички услуги, които предлага са безплатни за ученици, родители и педагози.

Теми по кариерно ориентиране, по които ЦПЛР-ЦКО-ВАРНА осъществява методическа подкрепа на учители, класни ръководители, педагогическси специалисти за работа с ученици в начален, прогимназиален, първи гимназиален етап /8 – 10 клас/ и втори гимназиален етап /11 -12 клас/

Всички педагогически специалисти могат да се обръщат към кариерните консултанти от ЦПЛР-ЦКО-Варна
и за методическа подкрепа за разработване на проекто-базирани задачи по кариерно ориентиране.
ЗАЯВКИ И ЗАПИСВАНИЯ ЗА МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА СЕ ПРИЕМАТ НА e-mail: cko_varna@abv.bg

Начален етап (1 – 4 клас)

 1. Имената на професиите
 2. Професиите, които обслужват хора
 3. Познавам професията на …
 4. Какъв да стана
 5. Опознавам професиите
 6. Професии по буква
 7. Професиите в моя роден край

Прогимназиален етап (5 – 7 клас)

 1. Специфика на кариерното ориентиране в прогимназиален етап
 2. За да съм ориентиран, трябва да съм информиран – План-прием, Наредба 10
 3. Какви качества притежавам?
 4. Опознавам професиите
 5. Професия в едно изречение
 6. Избери каква професия и кариера искаш да имаш
 7. Как да мотивираме застрашени от отпадане от училище ученици за продължаване на образованието и бъдещата им професионална реализация?

Гимназиален етап (8 – 10 клас, 11 – 12 клас)

 1. Щурецът и мравката
 2. Как се справям с моята самоподготовка?
 3. Какви умения да изградя днес, за да съм успешен утре на работното си място?
 4. Как да мотивираме застрашени от отпадане от училище ученици за продължаване на образованието и бъдещата им професионална реализация?
 5. Умения за представяне пред работодател
 6. Характеристики на успешните хора
 7. Подготовка на автобиография
 8. Как да напиша мотивационно писмо
 9. Как да направя проучване за дадена професия?

Темите подлежат на актуализация.