ЦПЛР-ЦКО-Варна е общински център и всички услуги, които предлага са безплатни за ученици, родители и педагози.

За ученици 5 – 6 клас

ПРОФЕСИЯ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Знаете ли, че професиите могат да бъдат разпознати и по тяхното описание. Предлагаме Ви да проверите вашите знания, като прочетете внимателно описанието на всяка професия, кое е най-характерно за нея и запишете името на професията, за която мислите, че се отнася: http://cko-varna.bg/wp-content/uploads/2020/03/ПРОФЕСИЯ-В-ЕДНО-ИЗРЕЧЕНИЕ-5-7-клас.pdf

МОЯТА МЕЧТА

За каква професия мечтаете?
Запознайте се с разказите на Ваши връсници. Ще отгатнете ли за каква професия мечтае, какво иска да прави, какво работно място иска да има и към какво иска да насочи усилията си всеки от тях:
http://cko-varna.bg/wp-content/uploads/2020/03/МОЯТА-МЕЧТА.pdf

За ученици 7 клас

Скъпи Ученици,

Ще ни намерите на e-mail: cko_varna@abv.bg,
или като ни пишете във facebook: https://www.facebook.com/CKOVarna

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И ИНТЕРЕСИ

За да определите в кои професионални области  попадат вашите интереси, Ви предлагаме да разгледате и отбележите номера на твърдението с което сте съгласен/съгласна. Тук няма правилни и грешни отговори, а такива които важат за Вас и други, които не важат.
Моля, след като запишете номерата, които сте отбелязали и смятате, че отговарят на Вашите интереси да ги изпратите заедно с името си, класа и училището, в което учите на e-mail: cko_varna@abv.bg, за да може кариерните консултанти да Ви помогнат в избора на професия или профил при продължаване на образованието Ви в средните училища!

За да видите въпросника следвайте връзката: http://cko-varna.bg/wp-content/uploads/2020/03/Професионални-области-и-интереси.pdf

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

orientirane.mon.bg

Уважаеми ученици!

Предстои ли Ви да кандидатствате в средните училища и да изберете посока за своята бъдеща професионална реализация.

Предлагаме Ви да попълните тест, който ще Ви даде насока в кое професионално направление е удачно да се развивате спрямо своите желания, интереси, способности и предпочитания.

При коректно попълнени тестове веднага получавате личен доклад с резултатите от изследване на Вашата професионална насоченост. Според резултатите от доклада имате възможност за връзка със средните училища, в които се изучават професиите и профилите по области и общини.

Кариерните консултанти от ЦПЛР-ЦКО-Варна могат да Ви окажат пълно съдействие, както при анализа на резултатите от част I, така и да Ви информират за резултата от част II по време на индивидуална консултация.

Моля, след като попълните въпросника да запишете номера на доклада и да го изпратите заедно с името си, класа и училището, в което учите на e-mail: cko_varna@abv.bg, за да може кариерните консултанти да Ви помогнат в избора на професия или профил при продължаване на образованието Ви в средните училища!