Индивидуално консултиране

Срещите могат да бъдат една или няколко в зависимост от потребностите на учениците/или родителите.
Предварително се уточняват нуждите от консултиране, съдържанието, времето и продължителността на консултирането;
Процесът на консултиране приключва, когато ученикът и/или родителите са удовлетворени от постигнатите резултати.

Какви са ефектите от консултирането:

научавате и откривате себе си – вашите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;
• научавате повече за нещата, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценностите, стремежа към успех – нещата, които осмислят живота ни;
• придобивате нови знания и умения за това как да вземате решения;
• развивате умението да общувате и да разбирате себе си, което ще подпомага контактите ви в училищна или в работна среда.