Адрес за кореспонденция:

ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – Варна
адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 27, Младежки дом “Орбита”, ет. 1

Телефон: +359 52 988 933

e-mail: cko_varna@abv.bg

facebook: https://www.facebook.com/CKOVarna

Работно време:

• понеделник – петък – 8:00 – 16:30
• събота – неделя – почивни дни